content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה יום לפני (שבתות ומועדים)

שאלה

שכחתי לבצע בדיקה ביום המיועד, והיום הבא בתור הינו יום שישי. אין באפשרותי לטבול ביום שישי עקב שמירת הריון וחוסר יכולת ללכת מרחק כלשהו. האם אוכל לטבול יום לפני, ולשמור נגיעה עד היום למחרת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אני מבינה מדבריך שפספסת הפסק טהרה ביום חמישי והתחלת לספור בייום ששי. אם הדבר כך אין אפשרות להקדים את הטבילה. נסי פתרונות אחרים אפשריים כגון: שתקבלי שבת מוקדמת ובעלך יסיע אותך למקוה לפחות בכיוון אחד. אופציה נוספת היא לבקש אשור אישי מרב להקדמת הטבילה בסמוך לשבת ככל שניתן ואז לחזור הביתה ברכב. יש להקפיד שלא להכנס הביתה עד החשיכה- צאת הכוכבים ולא להתראות עם הבעל עד אז.
כמובן, יש לתאם טבילה זו באופן מיוחד עם הבלנית.
אם האפשרויות המפורטות לא יסתייעו בידכם, בלית ברירה, בהסכמת שניכם, דחי את הטבילה למוצ"ש.
המשך הריון קל ובריא.