content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרה אחרי לידה (הריון, לידה והנקה)

שאלה

שלום, ארבעה וחצי שבועות אחרי הלידה, ספרתי שבעה נקיים וטבלתי. לאחר שבוע וחצי ראיתי דימום. באתר שלכם, בפרק של הטבילה לאחר הלידה, רשום שגם אם רואים דם ב66 ימים אחרי הטבילה (במקרה של לידת בת), מותרים. האם הבנתי נכון? בינתיים אנו מרוחקים.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

לצערי הדברים לא הובנו כהלכה. אכן בתורה מוזכרים 'ימי טוהר' אלו, אלא שנפסק להלכה שאין נוהגים כך ו"על כל טיפת דם כחרדל יושבת עליה 7 קיים". ראית דימום אחרי לידה עלולה בהחלט לאסור אתכם זה לזה.
בפסקה שבאתר מצוייין שזה דין בהתורה וכתוב גם :
"דין זה היה נהוג בעבר וקשור להבאת הקורבנות בבית המקדש".
לאור טעותך נדגיש שוב שאינו נוהג כיום ואין דין ההלכה כך.
בשאלתך חסרים פרטים משמעותיים לקביעה חד משמעית של מצבכם, כגון: האם היתה 'הרגשה'? מה בדיוק ראית? מה הצבע? מה הגודל? מתי? סמיכות ליחסי אשות? על מה ראית? האם את נוטלת אמצעי מניעה? וכו'. יתכן שמקור הדימום בננרתיק כתוצאה מתפרים?  האם חשת כאב במגע? יתכן שמקור הדימום הצואר הרחם וכו'.
צרי קשר טלפוני ותוכלי לקבל תשובה ברורה.