content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ללכת לבית העלמין בזמן הריון (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר ללכת לבית העלמין בזמן הריון?? אזכרה של סבי...(אני ספרדיה) תודה!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אין שום סעיף בשולחן ערוך האוסר על הליכת אשה בהריון לבית העלמין, אך ישנו מנהג ידוע (בעיקר בקרב יוצאות אשכנז) שנשים בהריון אינן נכנסות. מקורו של המנהג (כמו של עוד הרבה מנהגים בהלכות אבלות) אינו ברור, וסביר להניח שמקורו בעולם הקבלה. יכול להיות שיש בכך מעין סתירה בין החיים המתהווים בגופה של האשה לבית בית העלמין שמייצג יותר מכל את קץ החיים.
לפי מנהגי הספרדים אין הקפדה על הליכת נשים הרות לבית העלמין יתר משאר נשים. (הם מקפידים יותר לגבי אשה נידה)
יש טעם לחלק ע"פ המקורות בין מציאות של לוויה ובין מציאות אחרת, ובכל מקרה, אם נכנסים לבית העלמין כדאי להקפיד שלא להיכנס בסמוך לד' אמות של קבר.