content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקלחת לאחר הטבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

לאחר הטבילה אני מרגישה שיש לי ריח חזק של כלור ולא נעים לי להגיע כך לביתי כיוון שגם בעלי העיר לי על הריח החזק. האם מותר להתקלח במקווה לאחר הטבילה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

יש נוהגות שלא להתרחץ במקוה לאחר הטבילה. הרמ"א מחמיר בכך.הש"ך מסביר זאת כדי שלא יאמרו שהמקלחת היא המטהרת.
לכן עדיף להתקלח בבית, אך אם הדבר מסובך ופוגע בשלום הבית, ניתן לסמוך על הפוסקים המקילים בכך (רדב"ז ו"ברכי יוסף")