content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

אורך שיער (טהרת המשפחה)

שאלה

מהו אורך שיער הראש שמותר ואינו בגדר חציצה בטבילה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אורך השיער אינו מהווה חציצה.חשוב להקפיד לסרקו היטב כדי שלא יהיו קשרים.