content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תירוץ לטבילה בשבת (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, אני צריכה, בעז"ה, לטבול בליל שבת והבטחנו להורי שנתארח אצלם בשבת (הם ממש מחכים לנו..). זה לא מעשי לטבול שם ולכן נצטרך לומר שלא נגיע אליהם, הבעיה היא שאין לנו שום תירוץ. האם ניתן להמציא תירוץ שיקרי כדי שלא יפגעו או אולי לגלות לאמי? תודה רבה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

לגלות לאימך זהו פיתרון ראוי בהחלט, והוא יחסוך לכם לחפש תירוץ שיקרי.
קיימת אפשרות לטבול סמוך לשבת, ואז  לא להתייחד עם הבעל עד צאת הכוכבים. יכול להיות שתמצאו מקוה בדרך מביתכם לבית הוריך.
אם הדבר כרוך ב"שלום בית" (למשל,אימך תאמר לך לטבול במוצ"ש ואת לא מוכנה,) מותר לך גם לתרץ תרוץ שקרי.
בהצלחה