content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן טבילה (שבתות ומועדים)

שאלה

מתי בדיוק אפשר לטבול בימי חנוכה השנה? באיזה שעה? תודה.

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בערב הראשון של חנוכה , החל מ 5.08
בערב האחרון של חנוכה, החל מ 5.12