content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, עד איזה שעה ניתן לטבול היום?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אחרי צאת הכוכבים  בעיקרון, את יכולה מכאן והילך לטבול בכל עת. השאלה עד איזו  שעה המקוה פתוח.  לכל מקוה שעות פתיחה אחרות. ממליצה לך ליצור קשר טלפוני עם המקוה אליו את מתכוונת ללכת ולשאול. במידת הצורך הבלנית תקבע איתך מועד מאוחר יותר.