content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לפני הזמן (טהרת המשפחה)

שאלה

חברתי נישאה לפני חודשיים וחצי בערך והיום גילתה כי בפעמים הקודמות שטבלה טבלה יום לפני הזמן. האם צריך לעשות משהו מיוחד לכפרה?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

אם גם בפעם האחרונה שראתה טעתה בכך, יש דרך לתקן ולהשלים את היום החסר ולטבול שנית, אך יש לכך כמה תנאים, יש להיוועץ בדחיפות עם רב. אם כבר תוקנה הטעות, וכן לגבי תיקון הפעמים הקודמות, עיקר התיקון: קבלה לעתיד. דהיינו כמובן מכאן ואילך להקפיד על כך ביתר שאת. לקחת לעצמך רבנית או מדריכה ללימוד הלכות הטהרה ביסודיות. שמירה מדוקדקת על הלכות הרחקה וגם הלכות וסתות. ומתיקוני התשובה: ללמד ולהאיר דרך גם לאחרות. אם תזכי עוד חברות למצווה נפלאה זו בנועם ואהבה, ובפרט אם תזכי לתקן אפילו מישהי אחת מחברותייך או קרובותייך, ששוגה באותו משגה (כי לצערינו הדבר נפוץ שיש שמחשיבות בטעות את יום ההפסק כיום ראשון לנקיים. ולא היא! אלא היום הראשון מתחיל "ממחרת" יום ההפסק טהרה). הח"מ עומד בראש אירגון מתנדבות ארצי שעושות במלאכת קודש זו גדולות ונצורות, ורבות בנות עשו חיל בזכותן! נשמח אם תצטרפי למעגל המתנדבות, כמובן שאינך צריכה להזדהות כלל. (לפרטים: מזי 0527146627). ובלי ספק יהי ליבך נכון ובטוח שתשובתך תהיה מעולה.
לגבי הבעל: כנ"ל, לימוד הלכות ביסודיות (אשמח להתנדב לכך בלי נדר!), ובעיקר לקבוע עיתים לתורה. וגדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. ישנם תיקונים נוספים כמו: לנדד שינה מעיניו וללמוד כל הלילה, וישנו גם סדר תיקון מיוחד, ופדיון תעניות באמצעות נתינת צדקה. אמנם, אם לעצתי ישמע ידבק נפשו בלימוד התורה, כאמור, באמצעות קביעות עיתים לתורה, והיא התיקון הטוב ביותר בזה ובבא. והעיקר להיות בשמחה רבה וחלילה לא להתעצב. ואשריהם שזכו לתקן!
בהצלחה רבה