content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה ללא כונה (טהרת המשפחה)

שאלה

בדקתי (עם עד בדיקה רגיל) לראות אם אני יכולה לעשות הפסק טהרה לאחה"צ באותו היום. בסופו של דבר לא עשיתי הפסק טהרה כי הלכתי לישון ולא התעוררתי עד שהיה כבר לילה. האם אפשר לי לסמוך בדיעבד על הפסק שעשיתי באמצע היום, אבל מבלי כונה מיוחד שזה ישמש בשביל הפסק טהרה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אכן ישנה דעת יחיד בעניין  שההפסק דורש כוונה. יחד עם זאת בדיעבד עולה לך הבדיקה.