content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יחסים אחרי טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה האם יש חובה לקיים המצווה לאחר טבילה ?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מטרת הטבילה היא 'הכשר מצוה' – לקיום תשמיש. מרגע שאשה טבלה היא מותרת לבעלה בכל עת עד שתאסר שנית ע"י מחזור וכו'. מומלץ ורצוי לשמש בערב הטבילה , כך גם מתקדמים בנושא של שלום הבית
אך אם שניכם מסכימים לדחות את התשמיש, אתם רשאים לעשות כן.