content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בערב שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום רב, מה ההלכות לגבי טבילה בערב שבת? פעם ראשונה שיוצא לי..... תודה!!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

בליל שבת יש לעשות את כל ההכנות, ובעיקר לסרק את השיער היטב, (כדי שלא יהיו בו קשרים) כבר ביום ששי לפני כניסת השבת, ולהגיע לטבילה אחר צאת הכוכבים.
יש להקפיד לא לסחוט את השיער בידים, לא להתנגב במגבת דקה שיש בה חשש סחיטה, ולהשתדל  לטבול לפני הארוחה (כדי שלא יכנסו בין השינים אוכל ומשקה שעלולים להיות חציצה)