content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חציצה בטבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם כינים או ביצי כינים מהוות חציצה בטבילה?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כדאי לחפוף את השיער בימים שלפני הטבילה, בחומר מיוחד המסיר את הכינים ואת הביצים
לפני הטבילה יש להסתרק במסרק צפוף מספר פעמים ולנסות להוציא את מירב הכינים והביצים.
הכינים והביצים הנשארות לאחר נסיונות ההסרה, אינן מהוות חציצה .