content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במוצאי כיפור (שבתות ומועדים)

שאלה

אני צריכה לטבול במוצאי כיפור, איך עלי להתארגן?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

את יכולה לחפוף במוצאי יום כיפור, בנחת ואחר כך לטבול.
 את יכולה גם לחפוף היטב בערב יום כיפור, להיזהר  מסיבוך בשיער  במשך יום  כיפור,(כדאי לקשור בגומי או סיכה)  ולחזור לחפוף לסרוק מעט  את שערך ולבדוק את כל גופך לפני הטבילה במוצאי יום כיפור.
גמר חתימה טובה