content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במוצאי ר"ה שחלבליל שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

מה עושים בשיער כשאני מכירה את השיער שלי שודאי יהיה קשרים

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

כדי למנוע את היווצרותם של הקשרים, השתדלי לסרק היטב את השיער לאחר החפיפה שלפני החג, אספי את השיער והשאירי אותו סגור בגומיה או סיכה. בנוסף, כדאי לכסות את השיער כדי שהוא לא יסתבך.
שנה טובה