content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בחג (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, אני יודעת שהכנות לטבילה בערב חג נעשות כמו הכנות לטבילה שנעשית ביום שישי. אז אם אני צריכה לטבול במוצאי חג אני עושה הכנות כמו לטבילה במוצא"ש? ואם אני צריכה לטבול במוצאי ראש השנה, אבל תכף נכנסת השבת... איך נוהגים אז?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם הטבילה במוצ"ש רגילה ניתן לעשות את מרבית ההכנות ביוןם ששי ולסיימן במוצ"ש סמוך לטבילה. כנ"ל במוצאי יו"ט רגיל. במוצאי חג+ שבת כמו שקורה השנה, מוטב לעשות את ההכנות במוצאי השבת..
לגבי טבילה בערב שבת מוצאי החג – ראי בשאלה הקודמת.