content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאישה הרה בחג (שבתות ומועדים)

שאלה

נמסר לי ,כי סגולה ללידה קלה, היא טבילה במקווה בחודש ה-9. כיום, אני בחודש החמישי ואני מאוד רוצה לטבול. האם נכון הדבר שאפשר לטבול גם לפני ראש השנה או יום הכיפורים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

אם טבלת לפני ההריון, אין כל צורך ללכת לטבול במהלך ההריון עד לאחר הלידה. את נחשבת 'מסולקת דמים' וטהורה כל הזמן . אם לא טבלת לפני ההריון , כדאי מאד לטבול כמה שיותר מוקדם לאחר הפסק טהרה וספירת 7 נקיים.

טבילה בחודש תשיעי היא סגולה בלבד ואינה חובה כלל וכלל. יש מי שנהגו לטבול בתחילת החודש התשיעי כסגולה ללידה  קלה.

באותו אופן  טבילה בערב יום כיפור  היא מנהג בלבד  והיא מתחברת לנקיון הפנימי ולטהרה  המאפיינים את יום הכיפורים