content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום השמיני (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אשה שאינה יכולה לטבול ביום השביעי לנקיים , תוכל לטבול ביום השמיני ביום, כמובן בצניעות.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

טבילה בשעות היום  בכלל וביום בשמיני בפרט, היא סוגיה הלכתית מורכבת ושנויה במחלוקת לאורך כל הדורות.
בעיקרון  בימינו התירו טבילה ביום השמיני בשעות היום רק במקרים יוצאי דופן ממש  והדבר דורש  היתר רבני אישי  בהתאם למקרה. בעקרון, אשה שמסיבה  כלשהי לא יכולה לטבול בליל טבילתה טובלת למחרת בלילה.