content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה בטיסה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, אני טסה מחר טיסה שאמורה להימשך כמעט 24 שעות, עם תחנות ביניים. אני אמורה לעשות הפסק טהרה ביום רביעי לפני השקיעה ולהתחיל לספור שבעה נקיים מערב חמישי. מכיוון שהטיסה לכיוון מערב, יוצא שאנחנו טסים עם השקיעה ולכן השקיעה ארוכה ביותר, כמה שעות. מה עושים? האם הולכים וסופרים לפי השקיעה במקום ממנו יצאתי או לפי השקיעה במקום אליו אני מגיעה? תודה!

תשובה מאת הרב יעקב ורהפטיג, נשמת

יש לעשות את ההפסק  לפני היציאה או  לפני השקיעה  בארץ. לגבי מוך דחוק ניתן לשים טמפון או מוך לכל משך הזמן. אך אם זה נכביד במיוחד ניתן לוותר על כך.