content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מצוות טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום! רק רציתי לוודא שהבנתי נכון. מרגע שמופיע דם וסת - עלי לספור חמישה ימים ואז להתחיל לספור 7 ימים נקיים? אם הוסת שלי נמשכת רק 3 ימים - עליי בכ"ז לחכות את החמישה, ואז עוד שבעה? תודה, הילה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

הבנת נכון, נוהגים להמתין ליום החמישי מתחילת המחזור ואז עושים הפסק טהרה.,. למחרת מתחילים 7 הנקיים.
חלק מנשות עדות המזרח סופרות  4 ימים מתחילת המחזור ומאפשרים גם לנשים שלא נהגו כך אך מתקשות להיכנס להריון לשנות ממנהגן ולספור רק  4 ימים.