content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הטבלת כלים (טבילת כלים)

שאלה

שלום רב, הטבלתי כלים במקווה מאוד לא נקי ואפילו היתה שם צפרדע. האם יש בעיה מבחינת הטבילה ?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

חסרים פרטים בשאלה, מחמת מה היה המקווה לא נקי? מחמת המים שהתיישנו שם? או מחמת לכלוך או עפר, והאם המקווה כה מוזנח שאפשר לחשוד שכבר אין בו 40 סאה? ואיזה כלי היה האם כזה שחיוב טבילתו מדאורייתא או מדרבנן?