content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חציצה בטבילה-דחוף!! (טהרת המשפחה)

שאלה

לרב שלום, אתמול טבלתי במקווה וכרגיל לפני הטבילה עשיתי את ההכנות הנדרשות ובדקתי עצמי שוב ושוב היום בשעות הצהרים מצאתי פס דקיק של לק בצבע עור על הזרת ביד ימין שלי שאלתי רב והוא אמר שכדאי לטבול היום שוב. האם זה אומר שהייתי עם בעלי כשאני נידה???? התשובה חשובה לי מאוד! תודה מראש

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

עשית את ההכנות ובדקת שוב ושוב, אם כן איפוא מהיכן בא הלק? האם עסקת בו קודם הטבילה? האם היה כה שקוף עד שלא הבחנת בו? נמצא שאולי נדבק אחרי הטבילה, מה גם שבמעט לק שקוף, ועוד בצבע העור, ושקשה להבחין בו (כפי שאירע…) מן הסתם אין כל כך הקפדה לצאת כך. והיה על מיעוט הגוף. בכל אופן לכתחילה היית ודאי צריכה להסירו. אבל עתה שכבר טבלת ושימשת אינני יודע אם הייתי מחייבך לטבול שנית. בכל מקרה, תנוח דעתך, לא נכשלתם בנדה ח"ו. בתור עצה טובה וקבלה להבא: שינון ההלכות, ושימת לב יתירה בנושא.