content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דילמה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני בחודש השני עם התקן מירנה. בד"כ מקבלת אחרי 30 יום, מדויק. משום מה פעם אחת לפני המירנה, המחזור הגיע לאחר 27 יום, ופעם עם המירנה הגיע אחרי 25 יום. האם עדיין פורשת ביום השלושים, כי לא היה שינוי של 3 פעמים? בנוסף, שומרת על תחתונים שחורים בטהרה, ולא להסתכל באסלה או על הנייר, האם יתכן חס וחלילה מצב שאני טמאה, התחתון לא לח ובגלל שלא בדקתי לפני היום השלושים אני לא אהיה מודעת לכך...מה עושים? האם תיאורטית, יתכן מצב בו היו כתמים ופיספסתי אותם/וסת ופיספסתי אותה בגלל דימום מועט שלא נצפה, ואז אני באיזה מצב הלכתית? טמאה ולא יודעת, אושמא טהורה כי לא ראיתי וגם לא הרגשתי...תודה על התשובה, היא חשובה לי מאד!

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

לא כל כך הבנתי  מהשאלה, האם את רואה בימים שונים, אך אחרי שלושים יום, או שקבעת ווסת לשלושים יום, או יותר בקביעות (כי כתבת "אחרי" שלושים יום). אם קבעת וסת (קביעות ווסת= ראייה שלוש פעמים בתאריך קבוע, או בהפלגה קבועה,או בדילוג לסירוגין, ושלושתם ביום או שלושתם בלילה).אם אכן את בעלת ווסת קבוע, נניח לכל שלושים או שלושים ושניים יום, אכן, אף אם פעמיים ראית שלא ביום הזה עדיין צריכה את לחשוש ליום הקבוע. כלומר ליום ה30 , לצורך הדוגמא, ובנוסף, עלייך לחשוש גם לווסת שהתחדש, שהוא, בינתיים, ווסת שאינו קבוע, בג' הפרישות הידועות: עונה בינונית, תאריך, והפלגה. רק אם גם בחודש הבא לא תראי שוב ביום ה 30, עקרת אותו. ועלייך לפרוש את ג' הפרישות לבעלת ווסת לא קבוע לפי הווסת שבאה באחרונה. הוי אומר אם בחודש האחרון ראית ביום העשרים ושבע מהראייה האחרונה, (אגב גם  לא ברור לי, מתי זה "אחרי" העשרים ושבע, שאת כותבת, בעשרים ושמונה או בעשרים ושבע?). אזי יש לך לפרוש גם בווסת הקבוע וגם את ג' הפרישות בהתאם לראיית יום ה27.לשאלתך: שאת מקפידה על בגדי צבעונים, וגם לא מצאת מימצא מחשיד, לכאורה אשה בחזקת טהרה עומדת, גם לא הרגשת מאומה, ואין  לנו לחשוש שמא ראית ואבד. יתכן שאת עשוייה לראות בעתיד הקרוב. מה גם שמצוי מאוד שבהתקן מירנה, שהשפעתו הורמונאלית, ישנן כידוע לי תגובות שונות מאשה לריעותה, ישנה שלא רואה מאומה. וישנה שרואה כתמים בלבד (ועניינם כלל לא פשוט. בכלל מירנה אינה מומלצת הלכתית, בגלל הבעיות שהיא עשוייה לגרום. ולבעלת מירנה מאוד רצוי לקבוע רב על כל כתם שתראה, כי בנקל משתנה המצב). אמנם יש שרואה כדרכה. לפי תיאורך את כן רואה ווסת, רק בשנוי מבחינת זמן הראיה. יתכן שיהיו שינויים נוספים בהמשך, ואולי לא תראי. אולי יותר באיחור. זה עשוי להשתנות.
בכל אופן למעשה: הואיל ולא בדקת בעונת הפרישה האחרונה קרי: שלושים יום אחרי העשרים ושבע שבו ראית בחודש הקודם, נפסק בשולחן ערוך (קפד סעיף ט בשם וי"א, ובסימן קפט סעיף ד פסק כן בפשיטות) שפרישת ל' יום (עונה בינונית) נחשבת כווסת קבוע לענין זה שאסורה לבעלה עד שתבדוק, ושאפילו אחרי שעברו כמה ימים מועילה בדיקתה (כמו שכתב הט"ז שם סקקיב) וכשיטת הראב"ד וספר האשכול (סי' לג) ושלא כשיטת ספר היראים). לסיכום: תוכלי לבדוק עתה, ואם הכל נקי את מותרת. אם ישנם פרטים שרצית להבהיר בשאלה. אשמח להתייחס אליהם.