content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

תאורה (טהרת המשפחה)

שאלה

מייל זה שייך לכולל הלכה .בכול למספר אברכים שבקרוב מוסמכים להורות במראות [הוסמכו ליו"רה].אומרים בשם הרב גרוס שליט"א שלראיית מראות בלילה יש להשתמש בפלורוסנט מיוחד. האם זה מוסכם לכ"ע 2מהו 3.באיזה תאורה הרב משתמש ללילה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

עצם ראיית המראות בלילה אינה מלאכה פשוטה. אמנם להלכה כתבו הפוסקים שהתאורה של זמנינו יכולה להחשב כאור היום, אך בשתי הסתייגויות א. כשהרב מנוסה היטב ויודע לקחת בחשבון את סוג ההשפעה שעלולה להיווצר מקרני האור המגיעים אל בד הבדיקה. שהרי תאורות שנות קיימות, בגוונים שונים, ובעוצמות שונות. לחלקן נטייה ברורה להבהיר את המראות, ולחלקן נטייה ברורה להאדים או להכהות אותן. (זו הסיבה שכשאני נשאל על מראות שנמצאו ונצפו בתאורה של חדר אמבטייה, שאני תמיד מזרז להביאן לפני, כיוון שסוג התאורה המצוייה בחדרים אלו יוצרת בעיות וקשיים בהבחנה. ולא יאומן איך הקערה נהפכת על פיה בהרבה מקרים). לזה כאמור צריך נסיון רב, וזהירות יתירה. ב. כל האמור לעיל אינו במקרה שישנו מראה מסופק, אלא כשהמראה חד משמעי, אז ניתן להכריע גם לאור תאורת החשמל. כאשר ישנו ספק לרב, עליו להמתין לבוקר, ובדרך צחות אקרא על כך את הכתוב: "בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו".
לי אישית, לא ידוע מרבותי,על פלורוסנט מיוחד. ( גם ביררתי עם תלמידי הרב גרוס, ביניהם הרב מיטלמן, ואמר שבעבר אכן היתה המלצה מהרב על תאורה ממדינת צרפת, אך גם הוא הסכים עימי שהיתה זו "המלצה", ולא משהו מחייב), גם אינני חושב שישנו יתרון לתאורה עוצמתית יותר, כי כאמור אדרבה אולי זה אמור דווקא ליצור בעיה.
אני הקטן משתדל לראות את המראות שמגיעות בלילה בכמה מיני תאורה. בכך אני מקבל איכשהו אינדקצייה טובה יותר, כמובן אחרי תפילה לסייעתא דשמיא. אך בהחלט יש מצבים שנדחה לבוקר, במידה והדבר סובל דיחוי, או כשמדובר, כאמור, במראה מסופק שקשה לעמוד על טיבו. בהצלחה!
בברכה רבה, הרב ראבן זכאים