content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

כתם בזמן שבעה נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

ביום הרביעי של השבעה נקיים ראיתי על התחתונית כתם חום,מיד לקחתח עד בדיקה ובדקתי יצא כתם חום סגול נבהלתי מאוד,במהלך כל היום ראיתי שכשאני הולכת לשירותים ומנגבת יוצא כתמים חומים סגולים,בערב אחרי מקלחת בדקתי שוב עם העד בדיקה ויצא נקי,איך עליי לנהוג?להמשיך לספור או להתחיל מחדש?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ראיה על תחתונית בלבד נחשבת ראיה על "כלי שאינו מקבל טומאה" ופעמים רבות ניתן להקל בה.
ברגע שעשית בדיקה בעד ההיבט ההלכתי משתנה לחומרא מחשש ראיה דאוריתא.
על כן במיקרים כאלו יש להפסיק את הבדיקות ולהתיעץ . כעת מה שניתן להמליץ לעשות זה להראות את העד לפוסק או יועצת המבינים בכך ואם הם מחמירים בראיה להבדק אצל בודקת טהרה ולמצוא את מקור הדימום.
פעמים רבות מקור הדימום בפצע והוא לא אוסר הלכתית.