content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה כאשר מכניסים שבת מוקדם (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, אני צריכה לטבול ביום שישי בערב. אנו מכניסים שב מודקם ויש לנו אורחים לסעודת שישי בערב. כלומר אני לא יכולה לצאת בשקיעה למקווה מכיוון שזה יהיה בזמן האוכל. האם אני יכולה לטבול לפני שבת? אני ובעלי לא נהיה לבד בכל מקרה עד אחרי האוכל.

תשובה מאת הרב יעקב ורהפטיג, נשמת

במצב כזה  מומלץ שלא תקבלי שבת מוקדם, תטבלי סמוך לשקיעה כמו מנהג הנשים הספרדיות ולא תתראי עם בעלך עד לחשיכה.