content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ימי פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, ימי הפרישה למי שיש לה מחזור סדיר יחסית הם ביום ה28 (אם בכל 28 יום היא מקבלת מחזור), ביום ה30 וביום בו יש את אותו התאריך העברי שבו קיבלה את המחזור בחודש הקודם. האם אני צודקת? ואם כן, האם ישנה אפשרות כן לקיים יחסי אישות בימים אלה? נניח שאני בודקת עם עד באותם ימים ורואה שהוא נקי, האם עדיין אסור? אשמח, אם אפשר ,להסבר מפורט. נראה לי שבגלל חוסר ההבנה שלי בנושא אני גוזרת עליי ועל בעלי איסורים שלא לצורך. תודה מראש.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אין מצב כזה של וסת "סדיר יחסית". או שהוסת מסודרת והאשה מקבלת כל 28 יום בדיוק. או שהוסת לא מסודרת.
אם הוסת מסודרת ונקבע הדבר ע"י 3 הפלגות של 28 יום – על האשה לפרוש מבעלה רק ביום ה- 28 . יום או לילה לפי הקביעות.
הפרישה כוללת : אסור יחסי אשות, בדיקה בעד. חיבוק ונישוק מותרים. אם הפרישה ביום, מוטב לפרוש כבר מלילה קודם. . כל עוד לא בוצעה בדיקה יחסי האשות אסורים.
אשה שאין לה מחזור מדויק פורשת כפי שציינת גם ביום תאריך העברי, גם בהפלגת הימים וגם ביום ה- 30 = עונה בינונית. בימים אלו חלים אותם דיני הפרישה כמו שתארתי קודם לכן. מחמירים בעונה בינונית שפורשים מלילה קודם. בימים אלו (הפלגה ותאריך עברי) אם חלף הזמן ולא בדקה- מותרים יחסי אשות. בעונה בינונית מחמירים כמו וסת קבוע, חלף הזמן, כל עוד לא בדקה – אסורים בתשמיש.