content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ספירת נקיים (גיור)

שאלה

שלום. יש לי שאלה.. רציתי לדעת מתי אפשר להתחיל לספור נקיים אם תחילת המחזור הוא ביום שני בלילה.. לפני חצות.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אם המחזור התחיל ביום שני – לאחר השקיעה. זה נחשב ליום שלישי. לכן ההפסק יהיה בשבת לפני השקיעה והטבילה במוצ"ש הבא.
אם אתם נוהגים כמנהג הספרדים העושים הפסק לאחר 4 ימים – ההפסק יהיה ביום ששי והטבילה בערב שבת לאחר מכן.