content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום החודש (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום וברכה היה לי מחזור שהתחיל ב י"ג אייר בערב (לאחר 31 יום). לאחר 19 יום הופיעו דימומים קלים במשך כיומיים, אני אמורה לטבול בי"ג סיוון שהוא יום החודש ועונה בינונית למחרת בערב חל יום הפלגה (31 יום) מה עלי לשמור? האם לטבול בי"ג או בי"ד?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

חובת הפרישה בעונת הוסת נקבעה ע"י רבנן והיא נדחית ביחס למצות עונה.
לפי ימי הפרישה שכתבת אני מבינה שהוסת שלך לא ממש קבועה. לכן, את יכולה לטבול בהקדם האפשרי אך עליך לעשות בדיקה בעד לפני התשמיש.
הערת אגב:
אם מסיבה כלשהי ראית דימום בזמן שאת אמורה להיות בטהרה, כדאי היה להתיעץ עם מורה הלכה האם אותם כתמים אכן אסרו אותך וכן עם בודקת טהרה, כיון שיתכן ומקור הכתמים בפצע בצואר הרחם ולא ברחם ואז הם אינם אוסרים הלכתית.