content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מוך דחוק כאשר מכניסים שבת מוקדם (שבתות ומועדים)

שאלה

אנו מכניסים שבת מוקדם, מתי עלי לשים מוך דחוק, ועד מתי (ראיתי שיש מי שכתב שצריך מכניסת שבת המוקדמת עד אחרי צה"כ, היתכן זמן כ"כ ארוך) תודה רבה.

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

מוך דחוק נמצא בכל מקרה רק בזמן בין השמשות ולא  מזמן קבלת השבת המוקדמת.