content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה בהריון (הריון, לידה והנקה)

שאלה

אני בהריון שבוע 30 שמעתי שזה סגולה לטבול במקווה חודש 9 אך בספרים דיני הלכה לא קראתי אודות זה אבקש לקבל הסבר קצר באם רלוונטי תודה ושבוע טוב

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

שלום רב,
הטבילה במקוה לאשה בהריון אינה הלכה אלא נחשבת כסגולה ללידה קלה, בדומה לסגולות אחרות כגון: פתיחת ארון הקודש ע"י בן הזוג, ענידת אבן הרובין (אודם) בזמן הלידה וכו'.
ההבטחה בתועלתן של סגולות אלו ללידה קלה, ככל סגולה שהיא, מוטלת בספק. יש לזכור כי אין בסגולות ערבות או הבטחה לדבר. האמונה בקב"ה ופניה ישירה אליו, היא מקור הברכה.
ישנן תחינות המתאימות ללידה קלה כגון:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=181
כמובן, כל תפילה אישית הנשמעת מעומק הלב, חשובה לא פחות ובע"ה הקב"ה ישמע תפילתך ותלדי בקלות ובבריאות לך ולפרי בטנך.
אם בכל זאת את מעוניינת לטבול, מומלץ ליצור קשר ולתאם מראש את בואך עם הבלנית במקוה ולבקש להוריד מעט את טמפרטורת המים כמו"כ, מומלץ להגיע בתחילת הערב ולטבול ראשונה. ( ניתן לודא טלפונית עם הבלנית, שהמים הוחלפו באותו היום).