content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שאלה לגבי טבילה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם ניתן לטבול במקווה גם לאחר ספירת 12 הימים, או שמא על הטבילה להתבצע ביום ה-12 בדיוק לאחר תחילת הוסת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

לטבילה במועדה יש משמעות וצריך להשתדל לטבול בזמן. יחד עם זאת אם אין כל אפשרות אחרת, ניתן לדחות את הטבילה.