content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הדבקת ציפורניים (מנהגי כלות)

שאלה

שלום רב, כמה ימים מיום קבלת המחזור ניתן להתחתן? כמו כן האם מותר לטבול במקווה עם ציפורניים מודבקות. תודה רבה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

מומלץ שהמחזור יהיה כשבועיים לכל המאוחר לפני החתונה, כך שישאר מספיק זמן לסיים מחזור, לעשות 'הפסק טהרה' בזמן, לספור 7 נקיים ולטבול. יש לשים לב לקחת 'מקדמי בטחון' – לשיבושים לא צפויים, כגון התארכות המחזור או לרצון להקדים במספר ימים בודדים את הטבילה.
לגבי ציפורניים:
לכתחילה נהגו בנות ישראל לגזור את ציפורניהן ושאריות העור הבולט סביב לציפורן לפני הטבילה
וכמו כן  ולהסיר כל שאריות לק.
יחד עם זאת, ציפורניים העשויות לנוי, בדיעבד, אינן מהוות חציצה כיון שאינן מכסות רב גוף, אין מקפידים עליהן והן מודבקות לזמן רב ( למעלה מחודש). יש להקפיד על שלמותן ושלמות הלק.
אף המגדלת את ציפורניה ו/ או נוהגת למשוח עליהן לק, לכתחילה –  תסיר את הלק, אך בדיעבד, יכולה לטבול עם לק ובלבד שהלק 'שלם' ומשוח היטב על על הציפורן.
בכל המקרים יש להקפיד לנקות היטב מתחת לציפורניים.
בנוסף, מותר אף לטבול עם אבני הקישוט שעל הציפורנים.