content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה. דוך מחוק (הריון, לידה והנקה)

שאלה

לאחר לידה. מנסה להיטהר. בדיקת עד ראשונה יצאה נקיה לפני השקיעה. אבל שכחתי לעשות דוך מחוק. האם נחשב היום כיום ראשון לספירה של שבעה נקיים?

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

מוך דחוק אינו מעכב את הפסק הטהרה ובעיקר לאחר לידה.
יום הפסק הטהרה לעולם אינו היום הראשון של שבעת הנקיים. רק היום שלאחריו הוא היום הראשון. הטבילה יוצאת באותו יום בשבוע בו עשית את הפסק הטהרה.