content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ציפורניים מלאכותיות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב , לפי עיון בשאלות קודמות הצלחתי להבין שאפשר לטבול עם ציפורניים מלאכותיות אך עדין יש לי מספר דאלות בנושא. 1. האם ניתן לטבול עם אבני קישוט המודבקים לציפורן? 2. אם יש מרווח בין הציפורן המלאכותית לציפורן האמיתית ( לפני עשיית מילוי) האם ניתן לטבול? 3. כיום יש שיטות חדשות שקודם שמים לך ולאחר מכן ממלאים את הציפורן כלומר שמים חומר על הלק האם ניתן לטבול? 4. בהקשר לשאלה הקודמת אם זה פרנץ כלומר פס לבן לא לק בשלמותו על כל הציפורןהאם ניתן לטבול? אשמח לתשובתכם אני כלה טריה ומאוד רוצה לקיים את מצוות הטהרה !!!!

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

לכתחילה נהגו בנות ישראל לגזור את ציפורניהן ושאריות העור הבולט סביב לציפורן לפני הטבילה
וכמו כן  ולהסיר כל שאריות לק.
יחד עם זאת, ציפורניים העשויות לנוי, בדיעבד, אינן מהוות חציצה כיון שאינן מכסות רב גוף, אין מקפידים עליהן והן מודבקות לזמן רב ( למעלה מחודש).
אף המגדלת את ציפורניה ו/ או נוהגת למשוח עליהן לק, לכתחילה –  תסיר את הלק, אך בדיעבד, יכולה לטבול עם לק ובלבד שהלק 'שלם' ומשוח היטב על על הציפורן.
בכל המקרים יש להקפיד לנקות היטב מתחת לציפורניים.
ולשאלותיך הספציפיות:
1. מותר לטבול עם אבני הקישוט שעל הציפורנים.
2. יש להקפיד להשלים את החלק החסר בציפורן ע"י מילוי לפני הטבילה, בדיעבד ניתן למרוח לק באזור החסר ולטבול.
3. אין זה משנה את העיקרון, מה מכסה את הציפורן.
4. יש להקפיד על שלמות הלק ובכלל זה על שלמות הפרנץ.