content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חישוב תאריכי הוסת (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום,רציתי לדעת אם החישוב של תאריכי הוסת הוא הכרחי ,במקרה שלי יש סימנים ברורים לפני שמגיע וסת ואני ובעלי פורשים מרגע שמופיעים הסימנים (בערך יום לפני וסת),אז צריך לחשב או לא חובה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

את תאריכי הפרישה יש לקבוע אך ורק על פי הקריטריונים ההלכתיים לקביעת וסתות.
אם את מצליחה לקבוע קביעות  של 'וסת הגוף' על פי הסימנים המקדימים – משמע ש- 3 פעמים רצופות המחזור מגיע  מלווה באותם סימנים ברורים וסימנים ברורים אלו לא  מגיעים ללא המחזור – את יכולה לסמוך על כך. כל זאת בתנאי שאותו סימן תמיד חוזר על עצמו ולא פעם סימן זה ופעם אחר.
אם המחזור מופיע למחרת ההרגשה באופן קבוע, עליכם לפרוש רק בעונה בה צפוי המחזור להגיע ( למחרת ההרגשה) .
אם אינך מצליחה  לקבוע קביעות של וסת הגוף, המחזור הוא בגדר לא קבוע  ואז עליך לשמור וסת הפלגה, וסת החודש ועונה בינונית.