content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת כלים (טבילת כלים)

שאלה

מה שעור מי מקוה כלים האם מותר לטבול כלי במי גשמים שנאספו בכלי גדול

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

למרות מחלוקת ראשונים נפסק להלכה, כי גם  כלים יש להטביל במקוה בן 40 סאה מים.
מי גשמים הנאספים  בכלי  אינם ראויים לטבילת כלים.