content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה ביום שלא מתאפשר (שבתות ומועדים)

שאלה

קיבלתי וסת ביום ראשון בערב בשעה 18:00 בערך. באופן עקרוני אני יכולה לקיים הפסק טהרה מחר בערב ואז לטבול ביום שישי שבוע הבא. הבעיה שבאותה שבת אני לא רוצה לטבול כיוון שיש לי אורחים בבית- שאיני יכולה לדחות את בואם (ילדי אומנה לשעבר). שאלתי האם מותר לי לדחות את הפסק הטהרה ליום ראשון- כך שגם הטבילה תהיה ביום ראשון- ובכך להימנע מהבעיה או שיש משהו אחר שעלי לעשות?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

באופן עקרוני, מומלץ שלא לדחות הפסק טהרה אלא לעשותו מוקדם ככל שניתן.
בעית הטבילה עם אורחים היא בעיה אחרת שניתן להתמודד איתה בדרכים שונות.
אם קיבלת מחזור ביום א', באופן עקרוני ניתן לנסות לעשות הפסק כבר מיום חמישי.
מטרת ההפסק בזמנו הוא להמנע ממצב, בו כן תוכלי לטבול (כגון ביטול הגעת האורחים) אך תאלצי לדחות את הטבילה כיון שדחית את ההפסק.
בענין האורחים בשבת- לטבילה במועדה ישנה חשיבות בפני עצמה ולכן:
מוטב לנסות לדחות את האורחים לשבת אחרת.
אם זה לא מסתדר, נסי לאלתר ולצאת לטבול בכל אופן.
אם זה לא מסתדר ובעלך מסכים לדבר – דחי את הטבילה למוצ"ש.