content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

האם מותר לטבול בבוקר? (טהרת המשפחה)

שאלה

האם מותר לטבול בבוקר בכיון שיש לי בעיה עם הטבילה בלילה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

ישנו דיון גדול  בקרב הפוסקים האם מותר לטבול בשעות היום ובאיזה יום.
עקרונית, מותרת טבילה ביום בתנאים מסוימים ובזמנים מיוחדים. ( כל מקרה לגופו).
במיקרה בו תותר טבילה  ביום, יש לתאם זאת עם הבלנית באופן מיוחד, כיון שהמקואות סגורים בשעות היום.