content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מדבקת אוורה וטבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

מאחר ועברתי למדבקה וזאת מאחר והיה לי ריבוי של ימי דימום .הייתי חוזרת מהמקווה ואז תוך 4 ימים שוב דימום ומחזור הציעו לי לעבור למדבקת אאורה .האם מותר לטבול איתה ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

יש להסיר את המדבקה לפני הטבילה ולשים חדשה לאחר הטבילה.