content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

קביעת סוג המחזור וימי פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

הייתה לי וסת קבועה וכעת הפסקתי גלולות, המחזור שלי די סדיר אני מקבלת בערך כל 28 יום, איך אני קובעת איזה סוג וסת יש לי? ומתי עליי לפרוש? תודה רבה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כל עוד לא נקבעה קביעות הלכתית של חזרה מדויקת וקבועה במשך 3 ראיות רצופות הוסת נחשבת לא קבועה ועליך  לחשוש לשלושה תאריכים, שלעיתים קרובות מתמזגים לשניים.

לוסת החודש, כלומר לאותו תאריך בחודש העברי של הראייה האחרונה, ולאותה עונה בתאריך זה (יום או לילה לפי מה שראית בחודש הקודם)

לוסת ההפלגה, כלומר לאותו הפרש שהיה בין  2 הווסתות האחרונות.

לעונה הבינונית, כלומר, שלושים יום לאחר יום ראיית הדם בחודש הקודם.

כדאי לבדוק פעמיים, בתחילת העונה ובסופה.

בדיעבד, אם לא בדקת הרי שלאחר עונת הוסת את מותרת גם ללא בדיקה.