content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

חשיבות הטבילה בזמן (טהרת המשפחה)

שאלה

עד כמה חמור , אם בכלל לטבול ביום ה 8 או ה9 מסיבות שונות של עבודה וכד' האם זה רק ביני לבין בעלי ?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בעיקרון, לטבילה במועדה יש חשיבות בפני עצמה.
אם מסיבות שונות ובאופן חריג יש קושי בדבר, ניתן לדחות את הטבילה ובתנאי שהדבר מקובל על שני בני הזוג.