content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שאלה חשובה כבר מבולבלת (טהרת המשפחה)

שאלה

היי אני נשואה טריה, אני ספרדיה נשואה לאשכנזי, השאלה כמה אני צריכה לטבול במקווה, 7 פעמים או 3 פעמים יש כאלה אומרות לי 3 וחלק אומרות 7 פעמים, אז לפעמים אני מוצאת את עצמי מבולבלת טבלתי עד עכשיו 3 טבילות. אני עדיין בספק אולי שאני טועה ולא עושה כמו שצריך שאלה נוספת הפסק טהרה מתי לעשות ביום ה4 או ה-5 תודה מחכה לתשובה

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

ראשית מזל טוב
ישנן הנהגות שונות בין העדות השונות. כשהזוג מעורב האשה יכולה לבחור לקבל את מנהגי הבעל או להשאר במנהגי אמה.
את יכולה להתייעץ עם חמותך ועם אמך על המנהגים המקובלים מדורות והעוברים מאם לבת ואז לבחור איזו משתיהן את בוחרת. בדרך שתבחרי חשוב שתנהגי. בענייני הטהרה המנהג מתייחס למספר הנהגות שלא בהכרח נוהגות בכל העדות ולכן יש לשאול לגביהן. ואלו העיקריות שבהן: הפסק טהרה אחרי 4 או 5 ימים.
ברכת הטבילה לפני הטבילה או בתוך המים לאחר טבילה ראשונה
מספר הטבילות.
ההתיחסות לזמן הברכה קשור לעניין 'עובר לעשיתן'- ונוהג גם בהדלקת נרות שבת כך שכדאי ליצור אחידות. האם מברכת על הדלקת הנרות לפני או לאחר ההדלקה עצמה. מספר הטבילות זה מנהג ממש ואין לו הרבה משמעות. את יכולה לבחור באחת השיטות או לא לקבל על עצמך כנדר אחת מהן וכך לבחור לטבול כפי רצונך בכל פעם.