content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ראי. דם לאחר יחסי אישות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום כבוד הרב אני אמורה לקבל מחזור בעוד כיום יומיים בכל חודש יש סימנים מוהקים וכתמים לא מטמאים לאחר בירור עם רב כמה וכמה פעמים שבהם אנחנו מותרים גם בימים אלו כל עוד אין ראית דם ממש. הפעם ישר לאחר קיום יחסי האישות ראיתי את הדם לאחר מכן. מה אני אמורה לעשות עכשיו? כמובן שאסורים אבל האם חטאנו? אני מרגישה מאוד רע עם עצמי.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אנו עושים השתדלות ונוהגים לפי הכללים ההלכתיים שמורים לנו חכמים. לכתמים לפני ווסת יש את הכללים שלהם ונכון לנהוג לפי הדיוק ההלכתי ( כפי שקרוב לודאי הדריך אתכם הרב וכך נהגתם) . פעמים קורה שיחסי אשות לפני הווסת, בפרט אם אשה הגיעה לשיא הנאה, עשוי לזרז את הווסת ולהקדימה. אין מקום לחוש ברע כיון שנהגתם לפי הדיוק ההלכתי ולהבא ניתן ללמוד על תגובות הגוף ולשקול להמנע מיחסים מלאים או הנאה נשית כשזה ממש סמוך לווסת.