content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מחזור קצר (טהרת המשפחה)

שאלה

כמה ימים צריך לספור ימי מחזור: 3,5. אם המחזור קצר.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

אשה שרואה וסת קצרה בלבד צריכה להמתין את מינימום הימים כמו כל אשה, שכן אין חילוק בדבר לפי משך הדימום. ההלכה שנפסקה קשורה לדין פולטת שכבת זרע. וגם שם לא שינו בין מי ששימשה למי שלא. מינימום ההמתנה הוא לעשות הפסק טהרה ביום החמישי לתחילת הראיה ולמחרת ההפסק, להתחיל לספור 7 נקיים. יש פוסקים, בחלק מעדות ספרד שהתירו לעשות הפסק כבר ביום הרביעי ולמחרתו להתחיל בספירת 7 הנקיים.