content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאחר שבעה (טהרת המשפחה)

שאלה

אתמול קמתי משבעה על אימי מעוניינת לטבול במקווה מה ההלכה?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

משתתפת בצערך.
כיום כשאין בית מקדש וכולנו טמאי מתים אין ההלכה עוסקת בכך ואין הטבילה מטהרת מטומאת המת. יחד עם זאת בעדות מסויימות נהגו לטבול כל המשפחה עם הקימה משבעה ובוודאי יש בכך להוסיף לתחושת התחדשות וטהרה. אם האשה בטהרה פשוט קובעים טבילה במקווה וטובלים ללא כל צורך בהכנות, הסרת חציצות או ברכה. אם האשה לא שמרה על טהרה, יש לעשות הפסק טהרה, לספור 7 נקיים ואז לטבול בברכה כטהרת הנדה.