content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

זמן בדיקת הפסק (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום, השקיעה היתה ב19:38 ועשיתי היום (שלישי) בדיקת הפסק ב19:48 שיצאה נקיה. האם ניתן ללכת לטבול בשלישי ולא לדחות יום בגלל 10 דקות?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

בדיעבד כיון שעוד לא עבר רב זמן בין השמשות ההפסק יחשב על אותו היום ותוכלי לטבול.