חזרה לכל המונחים

קרן כרכום - מילון מונחים

צבע הנראה כזיו הכרכום , כלומר כעלים המזהירים של הכרכום.
צבע זה הוא אחד מחמישה צבעים המוגדרים על ידי המשנה כצבע דימום מטמא ( נידה, ב,ו).