חזרה לכל המונחים

עיון - מילון מונחים

מכלול הפעולות שאשה עושה על מנת לודא שהכינה עצמה כראוי לטבילה.
העיון מורכב משלושה היבטים:
מחשבה – תחשוב האם ביצעה את כל ההכנות.
הסתכלות – תסתכל על גופה ותראה אם הוא נקי.
מישוש – תמשש את גופה על מנת לודא שהוא נקי.