חזרה לכל המונחים

מקוה - מילון מונחים

מאגר מים / בריכה המחוברת לקרקע והמיועדת לטבילה.
ניתן להוליך אליה מי גשמים , או מי מעיינות.
יש לה גרם מדרגות המאפשר ירידה אליה.
יש לה נפח מינימלי, היכול להכיל לפחות " 40 סאה" ( עפ"י מידת המדידה ההלכתית המופיעה במקורות), ששויים כ- 750 ליטר מים .
הבריכה אטומה לחלוטין ומטויחת למניעת דליפה .